Regulamin i Polityka Prywatności

§1
Postanowienia ogólne

1.     Sklep internetowy działający pod domeną internetową www.tasmytesa.pl  zwany dalej SKLEPEM prowadzony jest przez autoryzowanego dystrybutora marki tesa tape - FPHU TASO Łukasz Chmura z siedzibą: ul. Przygranicza 100, 41-203 Sosnowiec, NIP: 6442856095, REGON: 277622178 w dalszej treści regulaminu zwanym SPRZEDAWCĄ.

§2 
Zamówienia

1.     Zamówienia można składać za pośrednictwem automatycznych systemów sprzedaży w sklepie internetowym lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@tasmytesa.pl.

2.     Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest do chwili otrzymania przez SPRZEDAWCĘ zapłaty za zamówienie.

3.     Bezkosztowe anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili jego wysłania do Kupującego.

4.     SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności właściwości oraz ceny towaru zamieszczonego w katalogu lub na stronie internetowej z rzeczywistym stanem towarów i cen. Wskazane rozbieżności mogą jednak wystąpić m.in. z powodu zmiany warunków przez producenta albo błędów drukarskich lub innych oczywistych omyłek. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo sprostowania omyłek w cennikach, fakturach i innych dokumentach. W przypadku zaistnienia takiej pomyłki, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Kupujący zyskuje wtedy także możliwość bezkosztowego anulowania takiego zamówienia niezależnie od etapu na jakim ono się znajduje.

5.     Wszystkie ceny towarów oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO zawierają informację o cenie netto i brutto. W przypadku, kiedy informacja obejmuje jedną cenę bez wskazania jej rodzaju, jest to cena netto.

6.     Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapłaty za towar (w przypadku wyboru płatności przelewem oraz płatności za pośrednictwem systemu PayU) lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego (w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze lub płatności za pobraniem). W niektórych okres ten może ulec przedłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji na wydłużenie okresu realizacji, KUPUJĄCY ma możliwość z bezkosztowego anulowania takiego zamówienia niezależnie na jakim etapie ono się znajduje.

7.     Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych (np. taśmy z personalizowanym nadrukiem, docinanie taśm na wymiar)  wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży indywidualnie z Klientem, przez co termin realizacji zamówienia jest ustalany w każdym wypadku indywidualnie z Klientem. Takie zamówienia zawsze związane są ze 100% przedpłatą kupującego.

8.     Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

9.     Wszystkie towary oferowane przez SPRZEDAWCĘ są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski..

§3 
Płatność

Dopuszcza się następujące formy płatności:
a) przelew na rachunek bankowy SPRZEDAWCY:
ING Bank Śląski 34 1050 1360 1000 0023 1371 2529
FPHU TASO Łukasz Chmura ul. Przygraniczna 100 41-203 Sosnowiec

b) zapłata za pośrednictwem systemu PayU,
d) płatność za pobraniem (płatność gotówką kurierowi przy odbiorze towaru).

§4  
Dostawa

1.     Dostawa zamówionego towaru realizowana jest na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich UPS,DPD,DHL,KEX,GS,FedEX. Firma kurierska odpowiada za zleconą przesyłkę od chwili jej odbioru od sprzedającego do momentu dostarczenia do KUPUJĄCEGO. Zakres odpowiedzialności określony jest w zakresie regulaminu świadczonych usług właściwym dla każdej z Firm kurierskich.

2.     Koszty dostawy do wartości zamówienia : 3200 zł netto ponosi KUPUJĄCY, powyżej 3200 zł koszt dostawy ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt dostawy obliczany jest na podstawie aktualnego cennika firmy kurierskiej w zależności od podanej przez KUPUJĄCEGO w chwili zakupu warunków dostawy i wagi zamówienia.

3.     Przed odbiorem zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i w razie zastrzeżeń zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAJACYM.

4.     Nie ma możliwości odbioru osobistego przesyłek ani za pośrednictwem zlecanych przez kupującego firm kurierskich. 

§4
Prawo odstąpienia od umowy

1.     Kupujący, który złożył zamówienie poprzez sklep internetowy może od niego odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru (wzór oświadczenia do pobrania).

2.     Warunkiem, uznania zwrotu jest to, ze towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku SPRZEDAJACY może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa KUPUJĄCY.

3.     Zwroty należy kierować na adres:

FPHU TASO Łukasz Chmura
ul. Generała Andersa 15
41-203 Sosnowiec
Zwroty przesyłane do sprzedającego „na koszt odbiorcy” lub za pobraniem – nie będą przyjmowane.  

§5  
Reklamacje

Reklamacje można składać pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tasmytesa.pl 

§6
Dane osobowe

1.     Dane osobowe Kupujących oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu wyłącznie umożliwienie realizacji zamówień.

2.     Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY

3.     Kupujący oraz osoby, które zarejestrowały konto w sklepie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§7
Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.